Nyheter

Aktuella

11 november 2020
Festlokalen och övernattningslokalen fortsatt stängd för bokning
Pga rådande omständigheter så är bokning inte möjligt. Vi meddelar på hemsidan när det är möjligt att boka igen.

18 februari 2020
Protokoll från stämman
Nu finns protokoll från årets stämma på hemsidan. Hittas under Om föreningen/Stämmor.

8 januari 2020
Renovering lokal Vattenledningsvägen
Idag påbörjas en renovering i en av föreningens lokaler på Vattenledningsvägen 42 (lokalen som hyrs av Two Little Spoons). Renoveringen kommer att pågå i ca 3 månader.

19 december 2019
Föreningsstämma den 5 februari 2020
Välkommna till HSB Brf Tellusborgs ordinarie föreningsstämma.

Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Plats: Lokal i källaren på Midsommargården
Tid: Stämman börjar kl 19.30 och slutar ca kl 22.00

Välkommna!
Styrelsen

24 oktober 2019
Avgiftshöjning från och med 1 januari 2020
Vi kommer att göra en mindre avgiftshöjning på 2 procent från och med den 1 januari 2020. Föreningen har en i grunden god ekonomi. Avgiftshöjningen görs för att täcka de normala kostnadsökningar som sker och för att också framöver kunna upprätthålla en god ekonomi. Vi höjde avgifterna senast den 1 januari 2019 med 2 procent och dessförinnan den 1 oktober 2017 med 2 procent.

7 oktober 2019
Renovering fasader Järneken
Under oktober så påbörjas renovering av några fasader på Järnekens gård. Det innebär att en del ställningar kommer att sättas upp under arbete.

23 september 2019
Provgropar på Aprilgatan
Inom kort kommer det grävas fem stycken provgropar på Aprilgatan och Vårgatan. Detta för kontrollera och säkerställa statusen på dränering runt kvarteret Silverpoppeln. Jobbet görs av samma företag som idag arbetar med Cypressens dräneringsarbete.

12 september 2019
Entrévalvet Aprilgatan 4 stängt
På grund av tidigare vattenläcka på Aprilgatan 4 så är entrévalvet stängt. Arbete pågår för att åtgärda skador på fastigheten.

4 september 2019
Arbeten på Järnekens gård
Förra veckan påbörjades markarbeten med kantsten mm på Järnekens gård.

4 september 2019
Brandskyddsarbete
I det pågående brandskyddsarbetet så kommer åtgärder genomföras för att inte hindra släckning av brand eller livräddning vid brand.

Det innebär att cyklar, barnvagnar, och annat som försvårar en utrymning inte får förvaras i trapphuset eller på vindar. I händelse av brand eller vid sjuktransporter är våra trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen och får därför inte blockeras.

Om det anses att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kan det komma att forslas bort på din bekostnad utan vidare förvarning. 

Under hösten 2019 och framåt kommer arbetet med detta att intensifieras och alla föremål kommer att omhändertas för förvaring.

Dessa kan sedan inom tre månader lösas ut, efter kontakt med vår förvaltare.

8 augusti 2019
Markarbeten kring Cypressen
30 juli påbörjades markarbeten av Stockholmsschakt AB tillsammans med Riksbyggen. Arbetet kommer att pågå till slutet av september.
För frågor kontakta:
Sebastian Gifting 0700-822000
sebastian.gifting@stockholmsschakt.se

6 maj 2019
Obs! Tid för expeditionen 19:00-19:45
Tyvärr står det fel tid för expeditionens öppettid i infobladet. Den är öppen ikväll 19:00-19:45.

1 maj 2019
Gårdsstädning 12 maj
Och glöm inte att det vankas gårdsstädning och den mysiga korvgrillningen. Den 12 maj klockan 10 piffar vi till våra vackra gårdar inför ännu en varm och härlig vår och sommar. Varmt välkomna!

1 maj 2019
Nytt infoblad!
Förra veckan kom ett nytt infoblad i brevlådan. Nu finns det här.

7 mars 2019
Protokoll föreningsstämma
Nu finns protokoll från årets stämma här.

29 januari 2019
Föreningsstämma den 12 februari 2019
Välkommna till HSB Brf Tellusborgs ordinarie föreningsstämma.

Datum: Tisdagen den 12 februari 2019
Plats: Lokal i källaren på Midsommargården
Tid: Stämman börjar kl 19.00 och slutar ca kl 22.00

Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.

Kallelsen finns här.

Välkommna!
Styrelsen

11 januari 2019
Underhåll tvättstugan i Järneken

Stopp i avlopp i Järnekens tvättstuga måste åtgärdas. Därför är den stängd under torsdagen 17 januari.

9 januari 2019
Ny expeditionstid i januari

Vi ber om ursäkt för att expeditionen inte var öppen i måndags. För er som behöver så kommer vi ha öppet nästa måndag, 14 januari 1900-1945, istället.

19 december 2018
Info om autogiro

Riksbyggen informerar om att för de kunder med autogiro kommer dragningen av hyres-/avgiftsavier för januari med förfallodag 31/12 2018 inte att ske förrän tisdagen den 2/1 2019. Detta beror på antalet helgdagar över nyårshelgen.

6 december 2018
Avgiftshöjning

Vi kommer att göra en mindre avgiftshöjning på 2 % från och med den 1 januari 2019. Föreningen har haft och har fortfarande en god ekonomi. Denna höjning gör vi för att täcka de normala kostnadsökningar som sker samt  att även framöver vidmakthålla en god ekonomi. Vi höjde avgifterna senast den 1 oktober 2017 med 2 % och dessförinnan den 1 januari 2016 med 3 %.

4 december 2018
Expeditionstiden flyttad
Vecka 49 är expeditionstiden flyttad till torsdag, 6 dec 18:00-19:45

21 november 2018
Upprustning av trapphus
Nu startar arbetet med att fräscha upp trapphusen i föreningen. Denna veckan påbörjas ett "testtrapphus", på Oktobergatan 6 B, där det kommer att tvättas och målas. 

25 september 2018
Nya stadgar
De nya stadgar som beslutades på stämma i år är nu godkända och finns under "Om föreningen"/"Stadgar och policy".

27 augusti 2018
Installation sprinklers och brandlarm

Under veckan kommer Kidde och High Security att installera pulversprinklers i soprum samt brandlarm i våra gemensamma utrymmen, som tvättstugor och soprum.

22 augusti 2018
Förtydligande om tvättstugan i Järneken

Tvättstugan i Järneken kan sedan början av juli användas igen. Efterarbetet pga branden är klart.

16 augusti 2018
Varmvatten avstängt 23 augusti

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Varmvatten kommer att vara avstängt för under perioden:

Från: 2018-08-23 08:00
Till: 2018-08-23 16:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

För mer information: www.stockholmexergi.se/avbrott.

7 juni 2018
Tvättstugan i Järneken fortsatt avstängd

Onsdag den 16 maj utvecklades en brand i en torktumlare i Järnekens tvättstuga. Branden kontrollerades snabbt och efterarbetet är igång. Tills åtgärder är helt genomförda hänvisas medlemmar i Järneken att använda tvättstugan i Silverpoppeln.

De medlemmar som inte har tillgång till en nyckelbricka för bokning av tvätt kan istället boka ”spontantvätten”. Bokningen sker manuellt via tvättlista i Silverpoppelns tvättstuga. Dörren står uppställd mellan kl. 07.00-22.00 fram tills att Järnekens tvättstuga åter är i bruk.

31 maj 2018

Tvättstugan i Järneken kan användas igen

Åtgärder efter tidigare brand är genomförda och tvättstugan kan användas igen. Det finns även nya bokningskalendrar.

16 maj 2018
Brand i Järnekens tvättstuga

Idag utvecklades en brand i en torktumlare i Järnekens tvättstuga. Branden kontrollerades snabbt och efterarbetet har påbörjats. Tills åtgärder är genomförda så hänvisas medlemmar i Järneken att använda tvättstugan i Silverpoppeln. Om frågor så tveka inte att maila styrelsen.

7 maj 2018
Provgropar för dränering Cypressen

Idag påbörjas grävning av provgropar för att säkerställa förutsättningar för dränering runt delar av Cypressen. Medlemmar i Cypressen har aviserats.

Arbetet pågår under tiden: 2018-05- 07 – 2018-05- 25

2 maj 2018
Protokoll från extrastämman 4 april

Nu finns protokoll från extrastämman 4 april här.

20 april 2018
Uppfräschning av soprummen 

Våra soprum får en uppfräschning inför våren av BNB. Arbetet tar fart måndagen den 23 april och beräknas ta sex veckor (två veckor per soprum). 

Varma hälsningar 

Tellusborg BRF styrelsen

20 april 2018
Strömavbrott i Cypressen

Elcentralerna i föreningen ses nu över i samarbete med AF-elteknik AB. Först ut är elcentralerna i Cypressen, därav blir det strömavbrott fredagen den 20 april mellan klockan 07.00-16.00. 

Strömmen kommer vara borta kortare tider för ett trapphus åt gången. 

Vid frågor eller problem vänligen kontakta George (Riksbyggen) 08-602 3636 eller entreprenör på plats.

Mvh Riksbyggen i samråd med föreningen

8 februari 2018
Extra f
öreningsstämma den 9 april 2018

Välkommen till HSB Brf Tellusborgs extra föreningsstämma.

Datum: Måndag den 9 april 2018 
Plats: Föreningslokalen, Aprilgatan 8
Tid: Stämman börjar kl 19.00 slutar senast kl 21.00

Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.
Dagordning finns här.
Här finns mer info om stämmor.

Välkommna!
/Styrelsen

28 februari 2018
Strömavbrott på Oktobergatan 4
Vi har fått ett strömavbrott på Oktobergatan 4. Vi vet idag tyvärr inte hur många lägenheter det berör och i vilken omfattning, men vi uppskattar att åtminstone två lägenheter är berörda.

Riksbyggen är informerade de jobbar med felsökning och planerar att åtgärda problemet i morgon den 1 mars.

8 februari 2018
Föreningsstämma den 22 februari 2018
Välkommna till HSB Brf Tellusborgs ordinarie föreningsstämma.

Datum: Torsdagen den 22 februari 2018
Plats: Konferens Kobran, rum Studion, Telefonvägen 30 (Telefonplan)
Tid: Stämman börjar kl 19.00 och slutar ca kl 22.00

Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.

Välkommna!
Styrelsen

14 januari 2018
Brand i en lägenhet
På förmiddagen igår lördag den 13 januari inträffade en brand i en av föreningens lägenheter på Vårgatan. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden släcktes snabbt. Efterarbetet med bland annat rök- och vattenskador tar nu vid.

Vi påminner alla om att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

Även viktigt att påminna om att det inte får finnas några saker stående i trapphusen då det är både våra egna och räddningstjänstens vägar ut respektive in i husen.

Räddningstjänsten har satt upp lappar att de kommer tillbaka på onsdag den 17 januari kl 18.00 för att informera och svara på frågor om det som hände. Passa på att gå dit och lyssna.

20 december 2017
Stökiga soprum
Våra soprum har från tid till annan varit rätt fulla i höst. Tänk på att vika ihop kartonger och att inte ställa saker på golvet. Det som inte går ner i sopkärlen måste ni själva köra till en återvinningsstation eller vänta tills vårstädningen då det som vanligt kommer att finnas containrar. Styrelsen håller på att anpassa antalet kärl för respektive material som kan återvinnas.
Läs mer om sophanteringen här.

10 november 2017
Järnekens tak
Som vi tidigare informerat så påbörjas nu arbetet med renovering och målning Järnekens tak. Det är Ahlins plåt som kommer utföra arbetet på taken. Riksbyggen kommer projektleda arbetet och styrelsen deltar regelbundet på avstämningsmöten med både Ahlins och Riksbyggen.

Arbetet beräknas att ta cirka 12 månader, under tiden kommer ställningar resas på både ut- och insidan av fastigheten.

Arbetet påbörjas på Oktobergatan 6 och går sedan motsols runt Järneken. Nu under vintern kommer plåtarbeten ske och sedan till våren, när det är varmare, kan målningsarbetet påbörjas.

Under tiden arbetet sker på taket ovanför ditt vindsförråd bör du inte förvara värdesaker eller ömtåliga saker där då det kan finnas risk att de skadas. För att minska risk för nedsmutsning så kommer det finnas täckmaterial tillgängligt för att täcka över sakerna i förrådet. Ahlins kommer informera i trapphuset cirka 2 veckor innan arbetet påbörjas och då kommer täckmaterial finnas tillgängligt på vinden för de som önskar täcka över sina saker.

10 november 2017
Fönstermålningen
Fönstermålningen är nu pausad över vintern. I princip är de klara med Järneken och Silverpoppeln, I vår när vädret är bättre fortsätter de med Cypressen. Information kommer att komma innan arbetet påbörjas igen.

10 november 2017
Motioner till stämman
Glöm inte att sista dagen att lämna in motioner till stämman är den 30 november.

4 oktober 2017
Besiktning av vissa lägenheter p.g.a. byggnadsarbeten i Svandammsparken
I dag gick det ut en avisering till boende på Oktobergatan och delar av Vattenledningsvägen om en besiktning av våra lägenheter. Detta p.g.a. dom arbeten som nu genomförs i Svandammsparken och dom sprängningsarbeten som inom kort kommer utföras. Syftet med besiktningen som är okulär är att skapa ett referensmaterial att förhålla sig till ifall det i samband med sprängningarna skulle uppstå skador på våra fastigheter och lägenheter.

Besiktningarna kommer genomföras under tisdag den 10 oktober och onsdag den 11 oktober mellan kl. 8.00-1500. Vilka tider som gäller för er lägenhet framgår av det utskick som aviserades av Nitro Consult AB.

3 oktober 2017
Problem med sophämtning
Vi har lite bekymmer med sophämtningen av våra hushållssopor. Detta på grund av att Stockholms stad har upphandlat en ny entreprenör. Vi hoppa problemet snart är löst.

28 juni 2017
Fönstermålningen
Vi har fått höra av några medlemmar att de upplever att fönstren blivit trögare att stänga efter att de nya tätningslister har monterats i samband med fönstermålningen. Vi har stämt av detta med vår entreprenör som meddelar att detta är normalt och det kommer att bli lättare att stänga fönstren med tiden. 

29 juni 2017
Järnekens tak
Nu pågår arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av viss renovering och även målning av Järnekens tak. Det innebär att det under den närmaste tiden kommer att befinna sig en del folk som tittar på taket. Eventuellt kommer också en drönare flyga över taket för att fotografera.

28 juni 2017
Fönstermålning
Denna vecka påbörjas den fönstermålning som vi tidigare informerat om. Arbetet påbörjas denna vecka i Järneken och sedan i Silverpoppeln och i Cypressen.

Målarna kommer att ha nyttja ett par rum och köket i föreningslokalen. Så att ni vet varför det är några personer där ibland. 

Mer information finns i infobladet nr 3 2017.

29 maj 2017
Försenade avier, inbetalningskort och e-fakturor
Riksbyggen har problem med utskick av avier, inbetalningskort och e-fakturor.

Vissa medlemmar kommer att få sina avier och inbetalningskort senare än vanligt p.g.a. Riksbyggens byte till nytt IT-stöd. 

E-fakturorna är något fördröjda, Riksbyggens målsättning är att skicka ut dem så snart som möjligt.

23 maj 2017
Problem med vattentrycket löst

Problemet var vår vattenpump, den är nu lagad och vattentrycket normalt igen.

23 maj 2017
Dåligt vattentryck
Det är problem med vattentrycket i föreningen. Jourmontör har varit här och felsökt och förhoppningsvis är det löst idag tisdag.

23 april 2017
Gasläcka under kontroll
Med anledning av gårdagens händelse vid Aprilgatan 4 vill styrelsen informera om att det uppkomna gasläckaget är under kontroll. Styrelsen har sedan i torsdags haft kontakt med Gasnät AB , som har bedömt själva läckan som ej akut men skall åtgärdas snarast , vilket styrelsen gör tillsammans med Gasnät AB.

Om ni känner oro över detta så hör av er till styrelsen.

30 mars 2017
Nytt datum - Vårstädning den 23 april (ej 9 april)
Så var det dags att piffa till våra gårdar igen.

Söndagen den 23 april är det åter dags att hjälpas åt att göra våra gårdar fina. Det kommer finnas blommor att plantera, möbler att ta fram och kanske även olja in dem. Som vanligt finns det även containrar framställda så gammalt skräp kan kastas. Hoppas också solen skiner på oss så det blir en extra bra dag.

16 mars 2017
Stämmoprotokoll
Nu finns stämmoprotokollet från vår föreningstämma den 23 februari att läsa under Om föreningen/Stämmor.

12 mars 2017
Hobbylokalen på Järneken

Nu öppnas hobbylokalen igen. I samband med vårstädningen den 9 april kommer hobbylokalen att tömmas och städas ur. Detta i ett försök att få ordning där och göra lokalen mer användbar för hobbyverksamhet. 
OBS! De saker som är kvar där den 9 april och som ingen gör anspråk på kommer att slängas eller skänkas.

Nya förhållningsregler kommer sättas upp i hobbylokalen och de finns även att läsa på sidan om hobbylokalen.

13 februari 2017

Föreningsstämma den 23 februari 2017
Välkommen till HSB Brf Tellusborgs ordinarie föreningsstämma.
Datum: Torsdagen den 23 februari 2017
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3
Tid: Stämman börjar kl 19.00 och slutar ca kl 22.00
Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.

Välkommen!
Styrelsen

6 Januari 2017
Föreningsstämma den 23 februari 2017
Ordinarie föreningsstämma är den 23 februari kl 19.00 på Midsommargården vid Telefonplan. Kallelse sätts upp på anslagstavlorna och information delas ut i brevlådorna innan stämman.

6 Januari 2017
Nya riktlinjer för ombyggnation i lägenheter
De nya riktlinjerna för ombyggnation i lägenheter är följande, de finns att läsa på sidan om renoveringar:
- Riktlinjer
- Anvisningar för ombyggnad i våtrum
- Anvisningar för ombyggnad i kök
- Anvisningar vid ändring i bärande konstruktion
- Ansökningsblankett