Nyheter

Aktuella

10 november 2017
Järnekens tak
Som vi tidigare informerat så påbörjas nu arbetet med renovering och målning Järnekens tak. Det är Ahlins plåt som kommer utföra arbetet på taken. Riksbyggen kommer projektleda arbetet och styrelsen deltar regelbundet på avstämningsmöten med både Ahlins och Riksbyggen.

Arbetet beräknas att ta cirka 12 månader, under tiden kommer ställningar resas på både ut- och insidan av fastigheten.

Arbetet påbörjas på Oktobergatan 6 och går sedan motsols runt Järneken. Nu under vintern kommer plåtarbeten ske och sedan till våren, när det är varmare, kan målningsarbetet påbörjas.

Under tiden arbetet sker på taket ovanför ditt vindsförråd bör du inte förvara värdesaker eller ömtåliga saker där då det kan finnas risk att de skadas. För att minska risk för nedsmutsning så kommer det finnas täckmaterial tillgängligt för att täcka över sakerna i förrådet. Ahlins kommer informera i trapphuset cirka 2 veckor innan arbetet påbörjas och då kommer täckmaterial finnas tillgängligt på vinden för de som önskar täcka över sina saker.

10 november 2017
Fönstermålningen
Fönstermålningen är nu pausad över vintern. I princip är de klara med Järneken och Silverpoppeln, I vår när vädret är bättre fortsätter de med Cypressen. Information kommer att komma innan arbetet påbörjas igen.

10 november 2017
Motioner till stämman
Glöm inte att sista dagen att lämna in motioner till stämman är den 30 november.

4 oktober 2017
Besiktning av vissa lägenheter p.g.a. byggnadsarbeten i Svandammsparken
I dag gick det ut en avisering till boende på Oktobergatan och delar av Vattenledningsvägen om en besiktning av våra lägenheter. Detta p.g.a. dom arbeten som nu genomförs i Svandammsparken och dom sprängningsarbeten som inom kort kommer utföras. Syftet med besiktningen som är okulär är att skapa ett referensmaterial att förhålla sig till ifall det i samband med sprängningarna skulle uppstå skador på våra fastigheter och lägenheter.

Besiktningarna kommer genomföras under tisdag den 10 oktober och onsdag den 11 oktober mellan kl. 8.00-1500. Vilka tider som gäller för er lägenhet framgår av det utskick som aviserades av Nitro Consult AB.

3 oktober 2017
Problem med sophämtning
Vi har lite bekymmer med sophämtningen av våra hushållssopor. Detta på grund av att Stockholms stad har upphandlat en ny entreprenör. Vi hoppa problemet snart är löst.

28 juni 2017
Fönstermålningen
Vi har fått höra av några medlemmar att de upplever att fönstren blivit trögare att stänga efter att de nya tätningslister har monterats i samband med fönstermålningen. Vi har stämt av detta med vår entreprenör som meddelar att detta är normalt och det kommer att bli lättare att stänga fönstren med tiden. 

29 juni 2017
Järnekens tak
Nu pågår arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av viss renovering och även målning av Järnekens tak. Det innebär att det under den närmaste tiden kommer att befinna sig en del folk som tittar på taket. Eventuellt kommer också en drönare flyga över taket för att fotografera.

28 juni 2017
Fönstermålning
Denna vecka påbörjas den fönstermålning som vi tidigare informerat om. Arbetet påbörjas denna vecka i Järneken och sedan i Silverpoppeln och i Cypressen.

Målarna kommer att ha nyttja ett par rum och köket i föreningslokalen. Så att ni vet varför det är några personer där ibland. 

Mer information finns i infobladet nr 3 2017.

29 maj 2017
Försenade avier, inbetalningskort och e-fakturor
Riksbyggen har problem med utskick av avier, inbetalningskort och e-fakturor.

Vissa medlemmar kommer att få sina avier och inbetalningskort senare än vanligt p.g.a. Riksbyggens byte till nytt IT-stöd. 

E-fakturorna är något fördröjda, Riksbyggens målsättning är att skicka ut dem så snart som möjligt.

23 maj 2017
Problem med vattentrycket löst

Problemet var vår vattenpump, den är nu lagad och vattentrycket normalt igen.

23 maj 2017
Dåligt vattentryck
Det är problem med vattentrycket i föreningen. Jourmontör har varit här och felsökt och förhoppningsvis är det löst idag tisdag.

23 april 2017
Gasläcka under kontroll
Med anledning av gårdagens händelse vid Aprilgatan 4 vill styrelsen informera om att det uppkomna gasläckaget är under kontroll. Styrelsen har sedan i torsdags haft kontakt med Gasnät AB , som har bedömt själva läckan som ej akut men skall åtgärdas snarast , vilket styrelsen gör tillsammans med Gasnät AB.

Om ni känner oro över detta så hör av er till styrelsen.

30 mars 2017
Nytt datum - Vårstädning den 23 april (ej 9 april)
Så var det dags att piffa till våra gårdar igen.

Söndagen den 23 april är det åter dags att hjälpas åt att göra våra gårdar fina. Det kommer finnas blommor att plantera, möbler att ta fram och kanske även olja in dem. Som vanligt finns det även containrar framställda så gammalt skräp kan kastas. Hoppas också solen skiner på oss så det blir en extra bra dag.

16 mars 2017
Stämmoprotokoll
Nu finns stämmoprotokollet från vår föreningstämma den 23 februari att läsa under Om föreningen/Stämmor.

12 mars 2017
Hobbylokalen på Järneken

Nu öppnas hobbylokalen igen. I samband med vårstädningen den 9 april kommer hobbylokalen att tömmas och städas ur. Detta i ett försök att få ordning där och göra lokalen mer användbar för hobbyverksamhet. 
OBS! De saker som är kvar där den 9 april och som ingen gör anspråk på kommer att slängas eller skänkas.

Nya förhållningsregler kommer sättas upp i hobbylokalen och de finns även att läsa på sidan om hobbylokalen.

13 februari 2017

Föreningsstämma den 23 februari 2017
Välkommen till HSB Brf Tellusborgs ordinarie föreningsstämma.
Datum: Torsdagen den 23 februari 2017
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3
Tid: Stämman börjar kl 19.00 och slutar ca kl 22.00
Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickning, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.

Välkommen!
Styrelsen

6 Januari 2017
Föreningsstämma den 23 februari 2017
Ordinarie föreningsstämma är den 23 februari kl 19.00 på Midsommargården vid Telefonplan. Kallelse sätts upp på anslagstavlorna och information delas ut i brevlådorna innan stämman.

6 Januari 2017
Nya riktlinjer för ombyggnation i lägenheter
De nya riktlinjerna för ombyggnation i lägenheter är följande, de finns att läsa på sidan om renoveringar:
- Riktlinjer
- Anvisningar för ombyggnad i våtrum
- Anvisningar för ombyggnad i kök
- Anvisningar vid ändring i bärande konstruktion
- Ansökningsblankett

24 December 2016
Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

23 December 2016
Problem med värmeväxlaren

Föreningens värmeväxlare, som förser oss med varmvatten, läcker. En ny är beställd men tyvärr är det 3 – 4 veckors leveranstid för att få den nya.

Det kan finnas en risk att den nuvarande inte håller och att vi måste stänga av denna. Det innebär att vi i så fall inte kommer ha något varmvatten. Vänligen var sparsamma med varmvatten under denna tid.

Vi informerar så snart vi kan om detta skulle inträffa.

8 December 2016
Protokoll från extra föreningsstämma den 27 oktober 2016
Nu finns protokollet från extrastämman att läsa på Om Föreningen/stämmor.

7 November 2016
Ny hemsida
Äntligen är föreningens nya hemsida klar! Vi hoppas ni gillar den nya designen och finner innehållet intressant. Hör av er till styrelse om ni har några frågor eller om hemsidan inte verkar fungera som den ska.

4 November 2016
Nytt bankgiro för betalning av avgifter
Under första kvartalet 2017 kommer föreningen få ett nytt bankgirokonto för betalning av avgifter. Tänk på att kontrollera att du betalar till rätt bankgironummer. För de som har autogirodragningar kommer dessa administreras av Riksbyggen och du som medlem behöver inte göra något.

November 2016
Brand i Cypressens källare
I helgen 22-23 oktober upptäcktes en brand i ett förråd i Cypressen. Branden togs om hand av brandkåren och lägenheterna ovanför vädrades ut. Förrådet där det brann är ett av föreningens gemensamma förråd. Tydligen var dörren inte låst (enligt brandkåren) och mycket lättantändligt material fanns i förrådet. Allt material i förrådet är nu bortforslat och förrådet samt undercentralen är sanerade.

Den här gången gick det bra men det framgår än en gång hur viktigt det är att vi alla är noga med att låsa dörrar och inte förvara brandfarliga saker på fel ställe.

Vi ber er därför att vara extra noga med att kolla att portarna stängs ordentligt. Vi ber er också att tillsammans se till att våra trapphus, källare och vindsgångar är tomma och rena från saker. Vi har gamla hus och börjar det brinna måste vi kunna utrymma snabbt.

Tack för att ni alla hjälps åt!

Extra föreningsstämma den 27 oktober kl 19.00

Ärende:
Beslut om genomförande av ljudåtgärder inom delar av fastigheterna Cypressen och Järneken.
Ladda ner kallelsen till extrastämman här:

2 Juni 2016
Underhåll av portar på Silverpoppeln och Järneken
Portarna på Silverpoppeln och Järneken kommer under sommaren att behandlas med en special träolja då många av våra portar blivit ordentligt slitna.

1 juni 2016
Sortering av matavfall
I början av juni kommer föreningens medlemmar att få möjlighet att även insortera matavfall. Det kommer att komma mer information om hur detta går till och material att hantera sorteringen med kommer att lämnas ut så fort allt är klart med bolaget som tar hand om avfallet.

17 april 2016
Vårstädning
Så var det dags att piffa till våra gårdar igen.

Söndagen den 17 april är det åter dags att hjälpas åt att göra våra gårdar fina. Det finns blommor att plantera, möbler att ta fram och även möjlighet att gå igenom alla cyklar som står lite här. Som vanligt finns det även containrar framställda så gammalt skräp kan kastas. Hoppas också solen skiner på oss så det blir en extra bra dag.

15 april 2016
Sotningen startar vecka 14
Det är dags för obligatorisk sotning av samtliga eldstäder (som är i bruk) i föreningen. Det är mycket viktigt för allas vår säkerhet att sotning sker regelbundet. Skorstensfejare Lars Sundström AB kommer att genomföra arbetet och aviserar i våra brevlådor med start v.14.

Sotaren meddelar att de kommer att behöva tillträde till våra lägenheter under hela dagen 07.00 – 14.00. Följ instruktionerna som lämnas av sotaren. Arbetet beräknas pågå en dryg månad.

13 januari 2016
Tjugondag knut nu ska julen ut
Julgranar kan kastas i kärlen för grovsopor. Detta först efter att granen kapats i lämpliga bitar. Stockholms stad har också uppsamlingsplatser. Man kan även ta granen till en återvinningscentral, närmsta centraler finns i Sätra och i Östberga.

11 januari 2016
Föreningsstämma torsdag den 4 februari
Välkomna till HSB Brf Tellusborgs föreningsstämma.
Datum: Torsdagen den 4 februari  2016
Plats: Föreningens samlingslokal, Aprilgatan 8
Tid: Stämman börjar kl 19.00 och slutar ca kl 22.00

Närvaroavprickning pågår från kl 18.30. För att underlätta avprickningen, ha gärna ditt lägenhetsnummer tillgängligt.

Välkommen!
Styrelsen