Styrelsen 2019

Styrelsen består av tio ledamöter, fyra suppleanter och en ledamot från HSB. Styrelsen ansvarar för förenings drift, underhåll och verksamhet under verksamhetsåret. För att styrelsen ska kunna fatta kloka och väl underbyggda beslut tillsätts löpande, vid behov, olika typer av arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper ger medlemmar med särskilda intressen och/eller kunskaper möjlighet att vara föreningen till gagn.

På stämman i februari 2020 valdes följande styrelse som sedan konstituerade sig enligt nedan:

Styrelse:
Marianne Ericsson – ordförande
Anette Dieng –  vice ordförande
Camilla Holmén - ekonomiansvarig
Pernilla Riben – sekreterare
Martin Lindvall  – vice sekreterare
Thomas Ernald - ledamot
Niklas Hultman - ledamot
Pär Sommarström - ledamot

Lotta Krantz – suppleant
Johan Borgert – suppleant
Tomas Törn – suppleant

Viktoria Nielsen - HSB ledamot