Gårdsgrupper

På varje gård finns en gårdsgrupp med en sammankallande som väljs av föreningsstämman. Gårdsgruppens huvuduppgift är att skapa trivsel för alla boende. Detta sker bland annat genom höst- och vårstädning, där man hjälps åt att bära ut/in trädgårdsmöbler, plantera blommor och lökar, kratta löv med mera.

Om du som medlem har en idé om hur vi kan förbättra våra gårdar får du gärna prata ihop dig med dina grannar och lämna förslaget vidare till gårdsgrupperna som i sin tur lämnar det till styrelsen för beslut. Detta är ett bra sätt att vara delaktig i vad som sker på gårdarna.

Gårdsgruppsansvariga/sammankallande:
Silverpoppeln: Kian Zubicky
Cypressen: Cecilia Hamrén
Järneken: Sara Lager