Tv och bredband

Föreningen har Stockholms Stadsnät som bredbandsleverantör och Sappa som Tv-leverantör. Bredband och grundutbud av Tv ingår i månadsavgiften.

Vill du ha ett större Tv-utbud än grundutbudet kontaktar du Sappa direkt för att se vilka kanaler och erbjudanden de har.

Kontaktuppgifter:
Bredband - Stockholms Stadsnät
Telefon: 08-5012 20 00

Tv - Sappa
Telefon: 0774-444 744

Felanmälningar görs i första hand till Riksbyggen. Telefon 0771-860 860 eller via Riksbyggens hemsida.