Sophämtning

Hushållssopor
Våra hushållssopor hämtas minst två gånger per vecka av en entreprenör som upphandlas av Stockholms stad.

Från och med våren 2016 har vi i föreningen sortering av hushållsavfall. Detta enligt förslag i en motion och stämmobeslut. Anledning är både att värna om miljön och sänka föreningens kostnader. Det är viktigt att alla följer den information som lämnas om sorteringen. Saknar du någon information eller sorteringskit kontakta styrelsen så ser vi till att du får det du saknar. Läs mer om hur du sorterar hushållsavtall på Stockholms Vatten och Avfalls hemsida.

Källsortering och grovsopor
Samtliga övriga sopor hämtas regelbundet av Veolia (f.d. Hans Andersson Recycling). Om det är något som inte fungerar i soprummen skicka ett mail till styrelsen så ser vi till att det åtgärdas.

Det finns särskilda kärl för återvinning av kartonger, tidningar, glas, plast, metall, batterier, lampor, elektronikskrot och aska i varje soprum. Det finns också särskilda kärl för grovsopor i varje soprum. Där ska det som inte kan återvinnas eller källsorteras slängas. 

Vik ihop pappersförpackningar och stora kartonger, släng inte pizzakartonger i hushållssoporna. Frigolit och alla plastförpackningar sorteras som plast och ska inte läggas i grovsoporna. 

Färgrester och miljöfarligt avfall hämtas inte av Veolia utan det måste vi själva köra till en återvinningsstation.

Hämtningen av källsorteringen och grovsopor är inget som föreningen måste hantera men som styrelsen valt att ha som en service till oss medlemmar. Det innebär en extrakostnad. Desto bättre vi sorterar allt avfall desto lägre kostnad får vi, vilket kommer alla medlemmar tillgodo.

Vänligen följ de informationslappar som finns uppsatta i varje soprum.

Större vitvaror, möbler, byggavfall, färgrester och miljöfarligt avfall måste vi själva köra till en återvinningsstation, exempelvis den i Östberga.

Med jämna mellanrum ställer vi upp containrar i kvarteret för extra möjlighet att slänga större avfall som kan vara svårt att köra iväg själv. Datum meddelas i god tid innan i vårt infoblad.

För mer information om hur du ska hantera dina sopor se vidare på Stockholms Vatten och Avtalls hemsida.