Renoveringar

Allmänt om renoveringar
Då våra fastigheter är över 100 år gamla och är Grönklassade (även kallat K-märkt) av Stockholms Stadsmuseum måste vi vara väldigt noggranna vid renoveringar av och ändringar i våra fastigheter. Styrelsen har tagit fram ett antal checklistor och handlingar som alltid ska användas vid renovering av en lägenhet.

Läs mer om K-märkning och Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering på deras hemsida.

Alla renoveringar måste först godkännas av styrelsen. Ansvaret för att renoveringen är korrekt och följer aktuella lagar och regler är alltid lägenhetsinnehavarens.

Från om med januari 2017 är det följande handlingar som gäller:
Riktlinjer
Anvisningar för ombyggnad i våtrum
Anvisningar för ombyggnad i kök
Anvisningar vid ändring i bärande konstruktion
Ansökningsblankett

Har ni några andra frågor om renoveringar kan ni mejla styrelsen.