Renoveringar

Allmänt om nycklar

För att kopiera nya nycklar till lägenhet, port, källare, vind eller låsbricka till tvättstuga och gym - maila styrelsen som i sin tur beställer ny nyckel från den låssmed som kan vårt nyckelsystem.

För medlemmar i Cypressen med postfack så är nyckel till postfacket medlemmens eget ansvar. Tappar du bort din nyckel får du själv ansvara för att låssmed kommer och löser ett nytt lås.