Information till er medlemmar

Du är medlem i den ekonomiska föreningen Brf Tellusborg. Tillsammans förvaltar vi våra fastigheter för en bra boendekvalitet. Föreningen har Riksbyggen som förvaltare. De hanterar vår ekonomi och sköter även om våra fastigheter och gårdar. Vi är alla ansvariga för att våra gemensamma miljöer ska vara trivsamma.

Föreningen är HSB-förening och även medlem i HSB. Det innebär att vi som förening kan ta del av och nyttja HSB:s olika tjänster och expertis inom olika områden. Du kan också personligen bli medlem i HSB.

Styrelsen kommer även ut med cirka fyra informationsblad per år. Dessa lämnas i din brevlåda och det är viktigt att du som medlem tar del av den information som står där. Viss information kommer även upp i trapphusen och på anslagstavlorna i våra valv.

Våra stadgar finns att läsa på sidan Stadgar och policy. Utöver våra stadgar så finns ett informationshäfte som alla fått i brevlådan (senast våren 2015). Informationshäftet finns även att hämta på expeditionen eller att läsa på sidan Infoblad och infohäfte. Här står kortfattat beskrivet vilka regler som gäller och vad som förväntas av dig som medlem i föreningen.

På undersidorna till "Om föreningen" och "För medlemmar" har vi samlat nyttig information till er medlemmar.

Styrelsen försöker att hålla dessa sidor så uppdaterade som möjligt för att underlätta för dig som medlem.  Om du inte hittar den information som du söker eller har några frågor skicka ett mejl till styrelsen@tellusborg.com så besvarar vi dina frågor så snart som möjligt.