Bastu, gym och hobbylokal

Bastu och gym
I föreningen finns en bastu och ett gym. De finns i anslutning till tvättstugan i Silverpoppeln.

För att få tillgång till bastu och gym erläggs en avgift på 500 kronor/rum. Betala in 500 kr för gym eller bastu, alternativt 1 000 kr för både gym och bastu till föreningens konto 8901-1 964 517 280-1 i Swedbank och ange ditt lägenhetsnummer (föreningens, det som står på din ytterdörr) som referens/text på insättningen. Ta sedan med papperskvitto på genomförd betalning till expeditionen för att vi skall kunna registrera vilka rum du skall ha tillgång till. Du kommer även att få skriva på ett avtal med villkor för användning av lokalerna.

Du använder sedan samma nyckelbricka till bastu och gym som till tvättstugan. Bokning av bastu och relax sker i bokningscentralen innanför ytterdörren.

Relaxen är öppen 10.00–22.00 och bokas i 2 timmars-pass. Det går endast att ha två pass bokade samtidigt i systemet.

Duscharna i relaxen är öppna 05.30–10.00 samt 22.00–22.30 och bokas i 30 minuters-pass.

Om du ej har tagit ditt bokade pass i anspråk senast 15 minuter efter utsatt tid kan tiden bokas av annan medlem.

Gymmet är öppet mellan 07:00-22:00 vardagar och 09:00-22:00 helger. Ingen bokning behöver göras. Respektera tiderna.

Hobbylokal
Hobbylokalen finns i Järneken. Nycklar dit erhålls från Styrelsen. För att få kvittera ut nyckeln måste du lämna 200 kronor i deposition. Hobbylokalen används till målning, snickeri m.m. Dock får inga kommersiella arbeten genomföras i hobbylokalen.