Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få ett godkännande av styrelsen. Detta gäller oavsett hur kort tid andrahandsuthyrningen är. 

Andrahandsuthyrning
Föreningen beviljar andrahandsuthyrning, normalt med ett år i taget och max två år utom vid studier eller sjukdom då intyg kan ge längre uthyrningstid. Även för uthyrning inom maxtid krävs intyg för studier och arbete på annan ort.

Andrahandsuthyrning beviljas för:

  • Studier eller arbete på annan ort
  • Sjukdom som kräver vistelse på sjukhus eller annan vårdinrättning
  • Militärtjänstgöring
  • Prova sammanboende (max 1 år)

Om styrelsen inte beviljar andrahandsuthyrning kan medlemmen få sitt ärende provat av Hyresnämnden i Stockholms län, men vår målsättning är att bevilja de skäl som även Hyresnämnden beviljar.

Här kan du ladda ner blankett för andrahandsuthyrning.

Korttidsuthyrning
Med korttidsuthyrning avses hos BRF Tellusborg andrahandsuthyrning av lägenhet på 14 dagar eller kortare.
Läs mer i Riktlinjer/policy för korttidsuthyrning.
Här kan du ladda ner Blanketten för korttidsuthyrning av lägenhet.

Tänk på att det inte är tillåtet att erbjuda tillgång till gym, relax och tvättstuga.

Otillåten andrahandsupplåtelse kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten.