Styrelsen 2017

Styrelsen består av nio ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen ansvarar för förenings drift, underhåll och verksamhet under verksamhetsåret. För att styrelsen ska kunna fatta kloka och väl underbyggda beslut tillsätts löpande, vid behov, olika typer av arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper ger medlemmar med särskilda intressen och/eller kunskaper möjlighet att vara föreningen till gagn.

På stämman den 23 februari 2017 valdes följande styrelse:

Medlemmar:
Jenny Stake Fredriksson – ordförande (Silverpoppeln)
Jonas Wagmo –  vice ordförande (Järneken)
Johan Ferenius – ekonomiansvarig (Järneken)
Pernilla Riben – sekreterare (Cypressen)
Johan Borgert  – vice sekreterare (Silverpoppeln)
Martin da Fonseca – ledamot (Silverpoppeln)
Fredrik Krantz – ledamot (Cypressen)
Annika Krynicki – ledamot (Silverpoppeln)

Martin Leandertz – suppleant (Silverpoppeln)
Matilda Mattisson – suppleant (Silverpoppeln)
Helen Neiglick – suppleant (Silverpoppeln)
Carl-Johan Redell – suppleant (Silverpoppeln)