Styrelsen 2018

Styrelsen består av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen ansvarar för förenings drift, underhåll och verksamhet under verksamhetsåret. För att styrelsen ska kunna fatta kloka och väl underbyggda beslut tillsätts löpande, vid behov, olika typer av arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper ger medlemmar med särskilda intressen och/eller kunskaper möjlighet att vara föreningen till gagn.

På stämman den 22 februari och extrastämman 9 april 2018 valdes följande styrelse som sedan konstituerade sig enligt nedan:

Styrelse:
Marianne Ericsson – ordförande
Annika Krynicki –  vice ordförande
Johan Ferenius – ekonomiansvarig
Pernilla Riben – sekreterare
Johan Borgert  – vice sekreterare
Matilda Mattisson – ledamot
Emma Sundh – ledamot
Sara Paglia - ledamot


Fredrik Krantz – suppleant
Thomas Ernald – suppleant
Martin da Fonseca – suppleant
Carl-Johan Redell – suppleant