Styrelsen 2019

Styrelsen består av tio ledamöter, fyra suppleanter och en ledamot från HSB. Styrelsen ansvarar för förenings drift, underhåll och verksamhet under verksamhetsåret. För att styrelsen ska kunna fatta kloka och väl underbyggda beslut tillsätts löpande, vid behov, olika typer av arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper ger medlemmar med särskilda intressen och/eller kunskaper möjlighet att vara föreningen till gagn.

På stämman den 12 februari 2019 valdes följande styrelse som sedan konstituerade sig enligt nedan:

Styrelse:
Marianne Ericsson – ordförande
Annika Krynicki –  vice ordförande
Johan Ferenius – ekonomiansvarig
Camilla Holmén - ekonomiansvarig
Pernilla Riben – sekreterare
Johan Borgert  – vice sekreterare
Anette Dieng - ledamot
Niklas Hultman - ledamot
Maria Schultz - ledamot
Martin Lindvall - ledamot

Lotta Krantz – suppleant
Thomas Ernald – suppleant
Martin da Fonseca – suppleant
Carl-Johan Redell – suppleant

Viktoria Nielsen - HSB ledamot