Stämmor

Årsstämma
Föreningens stämma hålls normalt i början av varje kalenderår. Kallelse till föreningsstämma i Brf Tellusborg sker senast två veckor innan ordinarie stämma. Den senaste ordinarie stämman hölls den 23 februari 2017.

Medlemmarnas motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast 30 november. 
Protokollen från de senaste ordinarie stämmorna finns nedan.
Här kan du ladda ner en fullmakt till stämman.

Årsredovisningar
Årsredovisning 20150901-20160831
Årsredovisning 20140901-20150831
Årsredovisning 20130901-20140831
Årsredovisning 20120901-20130831


Protokoll från stämmor
Protokoll ordinarie stämma 2017
Protokoll extrastämma 2016-10-27
Protokoll ordinarie stämma 2016
Protokoll ordinarie stämma 2015
Protokoll ordinarie stämma 2014