Tvättstugor och förråd

Tvättstugorna
Alla medlemmar får använda de två tvättstugor som finns tillgängliga, en i Silverpoppeln på Majstångsvägen 5 och en i Järneken på Ringdansvägen 5.

För att komma in i tvättstugan i Silverpoppeln behövs en nyckelbricka som du kan kvittera ut på expeditionen då den är öppen. Nyckelbrickan hör till lägenheten.

Tvättstugan i Silverpoppeln har tvättmaskiner där både tvättmedel och sköljmedel ingår när man tvättar. Dessa medel är Svanenmärkta och godkända av Astma & Allergiförbundet.

Förråd
Varje lägenhet disponerar minst ett förråd. Inga förråd hör till lägenheterna utan förråden disponeras av medlemmarna och omdisponering kan vid behov ske av styrelsen. Är du osäker på vilket/vilka förråd som din lägenhet disponerar kontakta styrelsen.