Sophämtning

Hushållssopor
Våra hushållssopor hämtas minst två gånger per vecka av en entreprenör som upphandlas av Stockholms stad.

Från och med våren 2016 har vi i föreningen sortering av hushållsavfall. Detta enligt förslag i en motion och stämmobeslut. Anledning är både att värna om miljön och sänka föreningens kostnader. Det är viktigt att alla följer den information som lämnas om sorteringen. Saknar du någon information eller sorteringskit kontakta styrelsen så ser vi till att du får det du saknar. Läs mer om hur du sorterar hushållsavtall på Stockholms stads hemsida.

Källsortering och grovsopor
Samtliga övriga sopor hämtas regelbundet av Hans Andersson Recycling. Om det är något som inte fungerar i soprummen skicka ett mail till styrelsen så ser vi till att det åtgärdas.

Det finns särskilda kärl för återvinning av kartonger, tidningar, glas, plast, metall, batterier, lampor, elektronikskrot och aska i varje soprum. Det finns också särskilda kärl för grovsopor i varje soprum. Där ska det som inte kan återvinnas eller källsorteras slängas. 

Vik ihop pappersförpackningar och stora kartonger, släng inte pizzakartonger i hushållssoporna. Frigolit och alla plastförpackningar sorteras som plast och ska inte läggas i grovsoporna. Färgrester ställs på särskilt ställe i respektive soprum och hämtas också av Hans Andersson Recycling.

Hämtningen av källsorteringen och grovsopor är inget som föreningen måste hantera men som styrelsen valt att ha som en service till oss medlemmar. Det innebär en extrakostnad. Desto bättre vi sorterar allt avfall desto lägre kostnad får vi, vilket kommer alla medlemmar tillgodo.

Vänligen följ de informationslappar som finns uppsatta i varje soprum.

Större vitvaror, möbler, byggavfall får var och en själv köra till en återvinningsstation som Stockholms stad sköter, exempelvis den i Östberga

Ett par gånger om året i samband med vår- och höststädningarna ställer vi upp containrar vid varje kvarter för extra möjlighet att slänga större avfall som kan vara svårt att köra iväg själv.

För mer information om hur du ska hantera dina sopor och annat du vill bli av läsa mer på Stockholms stads sida om avfall.