Bastu, gym och hobbylokal

Bastu och gym
I föreningen finns en bastu och ett gym. De finns i anslutning till tvättstugan i Silverpoppeln.

För att få tillgång till bastu och gym erläggs en avgift på 500 kronor/rum. Betala in 500 kr för gym eller bastu, alternativt 1 000 kr för både gym och bastu till föreningens konto 8901-1 964 517 280-1 i Swedbank och ange ditt lägenhetsnummer (föreningens, det som står på din ytterdörr) som referens/text på insättningen.

Ta sedan med papperskvitto på genomförd betalning till expeditionen för att vi skall kunna registrera vilka rum du skall ha tillgång till. Du kommer även att få skriva på ett avtal med villkor för användning av lokalerna.

Du använder sedan samma nyckelbricka till bastu och gym som till tvättstugan.

Gymmet är öppet mellan 07:00-22:00 vardagar och 09:00-22:00 helger. Respektera tiderna.

Hobbylokal
Hobbylokalen finns i Järneken. Nycklar dit erhålls från Styrelsen. För att få kvittera ut nyckeln måste du lämna 200 kronor i deposition. Hobbylokalen används till målning, snickeri m.m. Dock får inga kommersiella arbeten genomföras i hobbylokalen.

Nu öppnas hobbylokalen igen. I samband med vårstädningen den 9 april kommer hobbylokalen att tömmas och städas ur för att sedan vara öppen igen.

I samband med detta har vi skapat några enkla förhållningsregler som vi hoppas att alla följer:

- Städa efter avslutat arbete.

- Märk upp allt som lämnas i lokalen med efternamn mobilnummer och datum. Det är tillåtet att förvara saker i lokalen under tiden man jobbar med ett projekt eller max två månader.

- Meddela gärna ägare till sådant som lämnats kvar för länge t.ex. via sms.

- Sådant som lämnats kvar en längre tid kommer kasseras.

- Ej tillåtet att använda färger eller annat som t.ex. lösningsmedel, oljor och dylikt som luktar då det sprider sig till bostaden ovanför hobbylokalen.

- Ej tillåtet att använda lokalen i kommersiellt syfte.